Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Teslimat Koşulları

Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

1.Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

2.Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının siparişinde seçtiği adresine teslim edilecektir. Dermobeyond Kozmetik tarafından siparişe ait ürünlerin kargoya teslimat süresi, mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin kurulduğuna ilişkin sipariş onayı mailinin gönderilmesinden itibaren 5 iş günüdür (Hafta sonu ve resmi tatil günleri bu süreye dahil değildir) . Kampanya dönemlerinde bu süre yoğunluğa göre değişiklik gösterebilmektedir. “Tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir Alıcı’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Bu durumda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.Mücbir sebep halleri veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile ya da Alıcının kusur ve/veya ihmalinden kaynaklanan haller saklı kalmak kaydıyla; Satıcının kendi kusuru sebebiyle, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden itibaren 30 gün içerisinde teslimat yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Alıcı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi durumunda, Satıcı varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde Alıcıya geri ödemekle yükümlüdür.

4.Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Alıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Satıcı, Alıcının onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Bu durumda Satıcı varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

5.Zarar görmüş, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra ürünün hasarsız ve sağlam alındığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en geç 3 (üç) gün içinde Satıcının işbu sözleşmenin 1.1. maddesinde belirtilen email adresi ,telefon numarasına ya da internet sitesinde yer alan online iletişim formundan bildirilmelidir.Aynı zamanda alıcının www.dermobeyond.com.tr sitesinde olan hesabında yer alan siparişlerim alanından talebini internet ortamında iletebilir. Aksi takdirde Satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Mücbir Nedenler

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet,salgın hastalık, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.